2e periodieke brief 'Fit for 55'-pakket: nadere toelichting ETS-BRT

2e periodieke brief over de stand van zaken bij het pakket 'Fit for 55'. Dit gaat over de Europese inspanningen om de uitstoot van CO2 te verminderen. In de brief wordt ingegaan op een systeem voor emissiehandel voor gebouwen en wegtransport (ETS-BRT; Emission Trading System for Buildings and Road Transport).

2e periodieke brief 'Fit for 55'-pakket: nadere toelichting ETS-BRT (PDF | 3 pagina's | 276 kB)