Antwoorden op Kamervragen over invoering Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de invoering van de Omgevingswet. De vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over invoering Omgevingswet (PDF | 87 pagina's | 907 kB)