Kamerbrief met beleidsreactie op Slachtoffermonitor 2016 2020

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer de Slachtoffermonitor mensenhandel 2016–2020 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel
Geweld tegen Kinderen. Ook sturen zij hun beleidsreactie op de monitor.

In de Kamerbrief gaan zij in op:

  • de aanbevelingen uit de monitor;
  • herhaald slachtofferschap;
  • de beleidsreactie op het onderzoek 'Multiple Systems Estimation Slachtoffers Mensenhandel Nederland 2016-2019'van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).