Kamerbrief met antwoorden op vragen over wetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) antwoordt op vragen van het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) tijdens het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering op 7 februari 2022. Daarnaast informeert hij de Kamer over het kabinetsstandpunt over de vertrouwelijkheid van technische bijstand bij amendementen. Ook gaat hij in op het onderwerp bekostiging van mediation in strafzaken.

Kamerbrief met antwoorden op vragen over wetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering (PDF | 3 pagina's | 220 kB)