Addendum op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Dit addendum vertaalt de ambities uit het Coalitieakkoord naar de maatregelen die het kabinet neemt om de doelen voor waterkwaliteit voor zover het de landbouw betreft te halen. Dit in aanvulling op de maatregelen uit het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Addendum op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 18 pagina's | 2 MB)