Kamerbrief over addendum 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie

Minister Staghouwer (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen het addendum op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn naar de Tweede Kamer. Ook gaan de ministers in op de stand van zaken van derogatie van de Nitraatrichtlijn. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief over addendum 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie (PDF | 2 pagina's | 121 kB)