Kamerbrief verificatie PAS-melding Lelystad Airport

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de verificatie van de melding van Lelystad Airport onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS).