Kamerbrief stand van zaken COVID-19

Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond COVID-19. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Bijlagen