Kamerbrief over integrale benadering van transities en maatschappelijke opgaven

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de samenwerking tussen departementen in verband met de transities (overgangen) en opgaven uit het Rijksbrede Programma Circulaire Economie. Het gaat onder meer om de klimaat- en energietransitie, klimaatadaptatie, de overgang naar een circulaire economie, de kringlooplandbouw en de woningbouwopgave en de stikstofopgave.

Kamerbrief over integrale benadering van transities en maatschappelijke opgaven (PDF | 7 pagina's | 407 kB)