Literatuuronderzoek integrale benadering van maatschappelijke opgaven en transities

Het rapport bevat een literatuurstudie naar keuzes van bedrijven en decentrale overheden bij hun inzet voor de transitie (overgang) naar een circulaire economie.

Literatuuronderzoek integrale benadering van maatschappelijke opgaven en transities (PDF | 67 pagina's | 1,9 MB)