Antwoorden op vragen Eerste Kamer over eerste evaluatierapport Wvggz Wzd

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) beantwoordt vragen van de Eerste Kamer. De vragen komen uit het verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van het eerste evaluatierapport van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Antwoorden op vragen Eerste Kamer over eerste evaluatierapport Wvggz Wzd (PDF | 14 pagina's | 768 kB)