Kamerbrief over toepassing videoconferentie in het civiel recht en bestuursrecht en beleidsreactie rapport over videoconferentie in het strafproces

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij het structureel maken van de voorzieningen voor toepassing van videoconferentie in rechterlijke procedures in het civiel recht en bestuursrecht. Daarnaast stuurt hij de Kamer het rapport 'De verdachte in beeld'. Het rapport bevat een onderzoek naar de toepassing van videoconferentie in het strafproces. Hij geeft daarbij zijn beleidsreactie.

Kamerbrief over toepassing videoconferentie in het civiel recht en bestuursrecht en beleidsreactie rapport over videoconferentie in het strafproces (PDF | 8 pagina's | 205 kB)