De verdachte in beeld

Rapport van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport gaat over onderzoek naar de toepassing van videoconferentie in het strafproces.

De verdachte in beeld (PDF | 222 pagina's | 1,8 MB)