Antwoorden op schriftelijke vragen over de voorbereidingen in het funderend onderwijs op de komst van Oekraïense vluchtelingen

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen over de voorbereiding van het onderwijs op de komst van Oekraïense vluchtelingenkinderen en jongvolwassenen. Hij doet dit mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het gaat om het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het Tweede Kamerlid Van Meenen (D66) had de vragen gesteld.

Antwoorden op schriftelijke vragen over de voorbereidingen in het funderend onderwijs op de komst van Oekraïense vluchtelingen (PDF | 5 pagina's | 210 kB)