Kamerbrief over contouren proces nieuwe Regio Deals en voortgangsrapportage Regio Deals 2021

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de contouren voor de nieuw af te sluiten Regio Deals en het beoogde proces, en over de voortgang van de lopende Regio Deals. Zij stuurt de voortgangsrapportage over 2021 mee.

Kamerbrief over contouren proces nieuwe Regio Deals en voortgangsrapportage Regio Deals 2021 (PDF | 6 pagina's | 347 kB)