Voortgangsrapportage Regio Deals 2021

Dit rapport schetst de voortgang van de verschillende Regio Deals in 2021. De Regio Deal wordt breed gezien als een effectief instrument waarbij regionale partners samen met het Rijk de brede welvaart, leefbaarheid en economische kracht in de regio kunnen bevorderen.