Kamerbrief stand van zaken sanctienaleving en implementatie

Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de naleving en handhaving van de sancties van de Europese Unie tegen Rusland in Nederland. 

Kamerbrief stand van zaken sanctienaleving en implementatie (PDF | 16 pagina's | 820 kB)