Kamerbrief over bevindingen verkenning toekomstbestendigheid Wet BIG (beroepen in individuele gezondheidszorg)

Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over bevindingen van de verkenning naar de toekomstbestendigheid van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De bevindingen gaan over 3 thema’s: aanbevelingen uit onderzoeken, de waardering door de stuurgroep en de koers naar aanleiding daarvan.

Kamerbrief over bevindingen verkenning toekomstbestendigheid Wet BIG (beroepen in individuele gezondheidszorg) (PDF | 10 pagina's | 650 kB)

In 2020 is met de stuurgroep Toekomstbestendigheid Wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) een verkenning gestart. Het doel hiervan was om te bezien of aanpassing van de Wet BIG nodig is om deze wet meer toekomstbestendig te maken en zo ja, welke aanpassingen noodzakelijk zijn.