Toekomstbestendig Tuchtrecht

De lerende werking van het tuchtrecht en team- en netwerkverantwoordelijkheid in het tuchtrecht op grond van de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg).

Toekomstbestendig Tuchtrecht (PDF | 135 pagina's | 1,8 MB)