Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’

Minister Kuipers, minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen een kabinetsreactie op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ‘Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’. Dit rapport is het resultaat van een meerjarig traject naar de houdbaarheid van en knelpunten in het  Nederlandse gezondheidsstelsel en de dilemma’s voor politiek, beleid en maatschappij.

Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’ (PDF | 16 pagina's | 968 kB)