Kiezen voor houdbare zorg - Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) concludeert in dit rapport dat de overheid scherpere keuzes moet maken om zo de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg in de toekomst te blijven borgen. De aanleiding voor dit rapport was de toenemende politieke en maatschappelijke zorg over de stijgende uitgaven aan zorg, die over de langere termijn uitstijgen boven de economische groei.

Kiezen voor houdbare zorg - Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak (PDF | 414 pagina's | 6,1 MB)