Kamerbrief over onderzoeksopdracht naar 20 jaar Nederlandse inzet in Afghanistan

Ministers Hoekstra (BZ), Ollongren (Defensie), Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Yeşilgöz – Zegerius (JenV) informeren de Tweede Kamer over het voornemen de onderzoeksopdracht naar 20 jaar Nederlandse inzet in Afghanistan aan het NIOD te verlenen.