Kamerbrief over maatregelen en situatie asielopvang

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeren de Tweede Kamer  over plannen voor de middellange en lange termijn en maatregelen voor de korte termijn voor de asielopvang. Zij doen dit mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV).

Kamerbrief over maatregelen en situatie asielopvang (PDF | 2 pagina's | 161 kB)