Antwoorden op Kamervragen bij 6e incidentele suppletoire begroting ministerie van EZK

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (6e incidentele suppletoire begroting inzake vulmaatregelen gasopslag en waardevermeerderingsregeling). De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer.