Kamerbrief over Monitor contractering ggz 2022 en handhavingsmogelijkheden Nederlandse Zorgautoriteit

Minister Helder (VWS) stuurt de Tweede Kamer de 'Monitor Contractering ggz 2022' van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toe en gaat in op de handhavingsmogelijkheden van de NZa tegenover zorgverzekeraars met betrekking tot de zorgplicht.