Monitor contractering ggz 2022

In het hoofdlijnenakkoord 2019 – 2022 is afgesproken dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ontwikkeling van de contractering in de ggz monitort. In deze monitor 2022 komen zowel het proces van (bij)contracteren, patiëntenstop, omzetplafonds en de inhoud van de contracten aan de orde.

Monitor contractering ggz 2022 (PDF | 22 pagina's | 535 kB)