Kamerbrief uitstel nieuw beleidskader subsidiëring pg-organisaties

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) deelt haar besluit om de inwerkingtreding van een nieuw beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) uit te stellen tot 1 januari 2024 met de Tweede Kamer.

Kamerbrief uitstel nieuw beleidskader subsidiëring pg-organisaties (PDF | 2 pagina's | 139 kB)