Beslisnota bij Kamerbrief uitstel nieuw beleidskader subsidiëring pg-organisaties

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief uitstel nieuw beleidskader subsidiëring pg-organisaties (PDF | 3 pagina's | 779 kB)