Kamerbrief over stand van zaken Sanctienaleving en Handhaving

Minister Hoekstra (BZ) geeft een update over de stand van zaken rondom sanctienaleving, het toezicht daarop en de handhaving daarvan. Daarnaast reageert hij op een aantal toezeggingen gedaan tijdens het notaoverleg van 23 mei 2022 ter voorbereiding van de buitengewone Europese Raad.

Kamerbrief over stand van zaken Sanctienaleving en Handhaving (PDF | 11 pagina's | 636 kB)