Kamerbrief bij 7e voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de 7e halfjaarlijkse voortgangsrapportage van  het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand. Daarbij gaat hij in op de stand van zaken van het programma en op de voortzetting.

Kamerbrief bij 7e voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (PDF | 21 pagina's | 743 kB)