Pilotoverzicht stelselvernieuwing rechtsbijstand

7e halfjaarlijkse voortgangsrapportage van  het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand. De rapportage geeft een overzicht van alle lopende en afgeronde pilots uit het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand.

Pilotoverzicht Stelselvernieuwing Rechtsbijstand (PDF | 52 pagina's | 614 kB)