Aanbieding rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid'

Minister Schouten (Armoedebeleid, en Participatie en Pensioenen)  en minister Van Gennip (SZW) sturen de Tweede Kamer het rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid'.