Hardvochtige effecten op burgers door knelpunten in (uitvoering) wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid

Rapport over doorlichting van wetten en regelingen waar hetzij de wet, hetzij de uitvoering van de wet door de overheid (potentiële) hardvochtige effecten heeft op groepen burgers. Hierbij gaat het in ieder geval om de Participatiewet, het pgb en de wetten die door het UWV worden uitgevoerd. 

Hardvochtige effecten op burgers door knelpunten in (uitvoering) wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid (PDF | 165 pagina's | 1,9 MB)