Antwoorden Kamervragen over de vergunningverlening aan Chogogo Resort op Bonaire

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoord op Kamervragen over de vergunningverlening aan Chogogo Dive & Beach Resort op Bonaire voor het aanpassen van de bestaande keermuur. Het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) had de vragen gesteld.

Antwoorden Kamervragen over de vergunningverlening aan Chogogo Resort op Bonaire (PDF | 5 pagina's | 243 kB)

Bijlagen