Samen naar Beter

Het rapport evalueert het besluitvormingstraject bij de vergunningverlening voor Chogogo Dive Beach Resort op Bonaire voor het aanpassen van de bestaande keermuur.

Samen naar Beter (PDF | 36 pagina's | 6,6 MB)