Kamerbrief bij rapport Bescherming gegeven Evaluatie UAVG

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Bescherming gegeven? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid'. Het rapport evalueert de Uitvoeringswet AVG  (UAVG) van 16 mei 2018. AVG staat voor Algemene Verordening Persoonsgegevens. Hij geeft een korte toelichting.

Kamerbrief bij rapport Bescherming gegeven Evaluatie UAVG (PDF | 1 pagina | 158 kB)