Bescherming gegeven? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebe- voegdheid

Het rapport evalueert de effecten en de uitvoering in de praktijk van de Uitvoeringswet AVG (UAVG) van 16 mei 2018. AVG staat voor Algemene Verordening Persoonsgegevens.