Bescherming gegeven? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebe- voegdheid

Het rapport evalueert de effecten en de uitvoering in de praktijk van de Uitvoeringswet AVG (UAVG) van 16 mei 2018. AVG staat voor Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Bescherming gegeven? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebe- voegdheid (PDF | 148 pagina's | 1,3 MB)