Aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport over de effectiviteit van de BORG training

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'De effectiviteit van de BORG-training. Een vergelijkend recidiveonderzoek onder daders van partnergeweld'. Het rapport gaat over een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het onderzoekt de recidive (terugval) onder daders van partnergeweld die de training 'Beëindiging Onderling Relationeel Geweld' (BORG) van de reclassering hebben gevolgd. Hij verwacht dat hij zijn beleidsreactie in het najaar van 2022 naar de Kamer kan sturen.

Aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport over de effectiviteit van de BORG training (PDF | 1 pagina | 127 kB)