Nota van Toelichting bij ontwerpbesluit wijziging Besluit activiteiten leefomgeving

Nota van Toelichting bij het ontwerpbesluit wijziging Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor de uitvoering van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025.

Nota van Toelichting bij ontwerpbesluit wijziging Besluit activiteiten leefomgeving (PDF | 12 pagina's | 912 kB)