Kamerbrief over wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving voor de 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit over wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de uitvoering van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving voor de 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 (PDF | 2 pagina's | 89 kB)