Kamerbrief bij BNC-fiche Verordening natuurherstel

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over een eerste beoordeling door het kabinet van de ontwerpverordening natuurherstel. BNC staat voor werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen.

Kamerbrief bij BNC-fiche Verordening natuurherstel (PDF | 3 pagina's | 83 kB)