Antwoorden op Kamervragen over onjuistheid in beslisnota bij brief kritische tijdslijn Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over opnieuw een onjuistheid in een beslisnota bij de brief over de kritische tijdslijn Omgevingswet. Het Eerste Kamerlid Faber-Van de Klashorst (PVV) heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over onjuistheid in beslisnota bij brief kritische tijdslijn Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 126 kB)