Onderbouwing en evaluatie wetsvoorstel wijziging kindgebonden budget en inkomensondersteuning AOW

Toelichting op doelstellingen, ingezette beleidsinstrumenten en financiële gevolgen van het wetsvoorstel wijziging van de wet op het kindgebonden budget en wijziging van de Algemene Ouderdomswet (AOW) in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning AOW'ers.

Onderbouwing en evaluatie wetsvoorstel wijziging kindgebonden budget en inkomensondersteuning AOW (PDF | 3 pagina's | 158 kB)