Antwoorden op Kamervragen commissie Digitale Zaken over ontwerpbegrotingen 2023 BZK, EZK en JenV

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de ontwerpbegrotingen 2023 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (JenV). De vaste commissie voor Digitale Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen commissie Digitale Zaken over ontwerpbegrotingen 2023 BZK, EZK en JenV (PDF | 53 pagina's | 2,9 MB)