Kamerbrief over uitvoering motie Ceder over jeugdbeschermingsketen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de opvolging van de motie van het Tweede Kamerlid Ceder (CHristenUnie). De motie verzocht de regering om onderzoek te doen naar aanvullende maatregelen voor verbeteringen in de jeugdbeschermingsketen. In de Kamerbrief van 14 september 2022 hadden deminister en de staatssecretaris al maatregelen aangekondigd. De Tweede Kaemr vond deze onvoldoende. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over uitvoering motie Ceder over jeugdbeschermingsketen (PDF | 7 pagina's | 213 kB)