Memorie van antwoord wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer). De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

Memorie van antwoord wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (PDF | 29 pagina's | 1,5 MB)