Aanbiedingsbrief Beantwoording vragen schriftelijk overleg naar aanleiding van de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen naar aanleiding van de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 6 juli 2022. Deze ging over Samen naar Schoolklassen en Nieuwe leerweg vmbo. De Tweede Kamerfractie van D66 had de vragen gesteld.. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen over Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (PDF | 1 pagina | 182 kB)