Beantwoording vragen schriftelijk overleg naar aanleiding van de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geefte antwoorden op vragen naar aanleiding van de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 6 juli 2022. Deze ging over Samen naar Schoolklassen en Nieuwe leerweg vmbo. De Tweede Kamerfractie van D66 had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Antwoorden vragen over Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (PDF | 4 pagina's | 505 kB)