Kamerbrief voortgangsrapportage Masterplan basisvaardigheden funderend onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs)  informeert De Tweede Kamer over de voortgang van het Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief voortgangsrapportage Masterplan basisvaardigheden funderend onderwijs (PDF | 17 pagina's | 575 kB)