Kamerbrief over nucleaire veiligheid bij nieuwe inzet kernenergie

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het aspect van nucleaire veiligheid als opnieuw kernenergie wordt ingezet. Dit naar aanleiding van het voornemen van het kabinet om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen in Borssele.

Kamerbrief over nucleaire veiligheid bij nieuwe inzet kernenergie (PDF | 11 pagina's | 470 kB)

Bijlage bij Kamerbrief

  • Doelen IenW bij nieuwbouw kerncentrales:
    1. Evaluatie van het wet- en regelgevingsstelsel voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
    2. Veiligheid en beveiliging
    3. Omgaan met radioactief afval
    4. Maatschappelijke betrokkenheid